«Vestnik Moskovskogo avtomobilno-dorozhnogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta (MADI)» | Sections

Mechanical engineering and science of machines;

Electric power, metallurgical and chemical mechanical engineering;

Transportation, mining and construction mechanical engineering;

Construction and architecture;

Transport.